1. Procedents dels WhatsApp

Tots els missatges i imatges es trametran a un centre de recollida de dades, des d’on seran processats,  d’acord amb els passos següents:

 1. Enviar els Xats
 2. Obrir i guardar el Xats rebuts
 3. Treballar des de Movistar. Outlook no accepta tants fitxers
 4. Guardar imatges i xat a carpeta amb nom ; sigla del ‘Grup’
 5. Ajuntar tots els texts en ordre alfabètic ( Fitxer TextosWaps )
 1. Power Points
 • Elaboració d’un PowerPoint identificat com a I+R, amb el Nom del centre, No. de PP (1, 2, …) y subgrup col·laborador (A, B, C , etc.].
 • Les diapositives portaran el No. del PP, seguit del dígits corresponents a l’ordre de les diapositives.
 1. Obrir TextosWaps
 2. Fer fitxa de PP model del grup
 3. Tantes còpies com imatges
 4. Recollir  identificadors imatges : tres últims dígits del .jpg. A partir del 2014, tres primers dígits.
 5. Copiar identificador al PP, a Imatge:
 6. Copiar imatges de la carpeta de ‘Grup’ a cada pàgina del PP segons identificadors
 7. Identificar els lemes a TextosWaps
 8. Copiar-los a cada pàgina corresponent. Sovint l’ordre està alterat.
 9. Completar i editar fitxes
 10. Fer còpia de seguretat

 Identificació dels materials:

– Tots els materials procedents d’experiències d’un mateix centres, enviats per els visitants o alumnes col·laboradors s’identifiquen amb el primer dígit de cada diapositiva del Power Point corresponent.

Exemple:

 1. IEM Narcís Monturiol, dia 12.12.12
 2. IEM Narcís Monturiol, dia 13.12.12
 3. Maristes Champagnac, grup B, dia 15.03.13

– Les diapositives recollides mantenen la numeració correlativa al ordre de incorporació al seu Power Point.  Ex. 1.7, 1.8, 1.9,  etc.

 

– Les imatges de les diapositives s’identifiquen amb els 3 darrers dígits de les enviades per watsapp. Ex: 11 = SAO    a92 ( ……………….. a92)

 1. Valoració dels materials

Com hem comentat al capítol anterior, les imatges amb les sigles dels grups i els lemes corresponents de cada peça observada, seran trameses per WhatsApp al centre de recollida de dades i emmagatzemada als dossiers situats al disc dur de dades, en carpetes individuals per a cada visita o experiència, codificada i numerada d’acord amb l’ordre de calendari. Ex; MNAC (6). A partir de cada visita i font de dades s’elabora el power point corresponent, el qual ens permetrà observar, comparar i valorar els materials recollits.

En aquesta primera valoració i ordenació dels materials de cada visita, procurem esbrinar el que els hi atrau de cada obra, com ho descriuen amb la imatge i com ho descriuen amb text. És important observar que aporten amb aquest diàleg, com usen la imatge i el llenguatge per a expressar la seva experiència emocional, pròpia o col·lectiva.

Qualifiquem cada missatge (imatge + lema) de 0 a 3 d’acord  amb els criteris següents:

–  Considerem per separat imatge i lema, valorem de 0 a 3 amb fraccions de 0,5 i finalment es sumen les dues valoracions, d’acord amb els següents criteris:

0 = no correspon, no entès

1 = correcte  / descripció merament formal

2 = aportació més detallada  / observació tècnica

3 = aportació superior / especialment emotiva

– Les diapositives sense imatge,marcades amb un asterisc (*),  s’anul·laran per principi.

– Les diapositives sense lema, marcades amb un asterisc (*),  es tractaran per separat, valorant-se el lema amb un punt menys que la de la imatge si aquesta es valora amb més de 1, si es valora amb un 1 el lema es valorarà amb 0,5. Així , malgrat els problemes de comunicació, poden igualment ser qualificades.

– En les visites de retorn als centres es procurarà recuperar aquestes mancances i identificar els Grups anònims.

 1. Models de valoració

Hem assajat diferents models de valoració, a fi d’establir la fiabilitat d’aquest procediment. Una primera valoració individual, corresponent  a la taula ‘a’.

Elaborades per separat per un membre de l’equip, un monitor, un centre patrimonial col·laborador – Museu, Escola, o comentaris artístics sobre les imatges fetes per especialistes en art o fotografia.

Al comparar les dades recollides per dos valoradors, sobre una mateixa experiència, ho recollim a les taules ‘b’ en les quals podem calcular promigs, desviacions i coincidències i extraure’n noves valoracions finals. Aquestes taules ordenada per puntuacions descendents, es presenten com a taules ‘c’, que ens serviran per a seleccionar els materials en funció de la qualitat expressada per les valoracions.

La primera ordenació del material i valoració, de les taules ‘a’ serà indispensable per a les presentacions de les visites de retorn a cada centre.

 1. Exemple de primera valoració (a)

Valoracions fetes per Romà Escalas dels materials recollits al Museu de Instruments de Céret (Catalunya del Nord) per l’escola Deodat de Séverac, el 27 de Gener de 2014.

La Taula completa es pot consultar a la pàgina 59 de l’Annex o a la carpeta de dades corresponent a l’activitat CIMP (11).
NOVES PERCEPCIONS (11)
VALORACIÓ IMATGES i LEMA

Escola: Deodat de Séverac
Espai: MúSIC
Data: 27.01.14

Diapo Lema Imatge suma   persona / grup
2 1 1 2 AMA
3 1 2 3 AMA
4 2 2 4 AMA
5 1 2 3 AMA
6 2 2 4 AMA
7 2 1 3 AMA
8 1 1 2 AMA
9 1,5 2 3,5 AMA
10 2,5 3 5,5 AMA
11 2 2,5 4,5 AMA
12 1 2 3 AMA
13 1 2 3 AS
14 2,5 2 4,5 AS
15 1 1 2 AS
16 2 2 4 AS
17 1 1 2 AS

 

Taula 2. Exemple de primeres valoracions (a)

 1. Segon tipus de valoració (b i c)

Aquest segon tipus es basa en trobar les coincidències o desviacions entre els resultats de diferents valoradors, i finalment recollir-ne el promig.

Exemple de Valoracions combinades (b):  promig entre dos observadors,  R. Escalas i  Xana Varela , de les valoracions dels materials procedents de la visita al MNAC el 26 d’abril de 2014.

Les  taules, a un cop  ordenades  per valors decreixents del pro mig , es presenten en el format (c) que podem veure a continuació. La Taula 3 completa es pot consultar a la pàgina  68  de l’Annex  o a la carpeta de dades corresponent a l’activitat MNAC (6).

NOVES PERCEPCIONS  06 , 26 Abril de 2013 .

VALORACIONS d’IMATGES i LEMA       R. Escalas, Xana Varela

Escola: Pablo Picasso                                 Espai: MNAC

                                                                          

Mitja RE, XV Diapo Lema Imatge suma persona / grup Xana L Xana I sumaXana
6,0 9 3 3 6 EAM 3 3 6
6,0 13 3 3 6 EAM 3 3 6
6,0 29 3 3 6 MGU 3 3 6
5,8 19 3 2,5 5,5 EMS 3 3 6
5,8 26 3 2,5 5,5 EMS 3 3 6
5,5 8 2,5 3 5,5 EAM 3 2,5 5,5
5,5 37 3 2 5 TDI 3 3 6
5,5 39 2,5 2,5 5 TDI 3 3 6
5,5 40 3 2 5 TDI 3 3 6
5,3 7 3 3 6 EAM 2,5 2 4,5
5,3 24 2,5 2,5 5 EMS 3 2,5 5,5
5,0 12 2 2,5 4,5 EAM 2,5 3 5,5
4,8 15 2 2 4 EMS 3 2,5 5,5

 

Taula 3. Exemple de Valoracions combinades, entre dos observadors:

 1. Escalas, Xana Varela.
 1. Tercera valoració: d’imatge fotogràfica

 

 Exemple de valoració tècnica i artística de les imatges

Les imatges s’identifiquen amb els 3 darrers dígits de les recollides als watsapps, com podem observar a la Taula següent. (la taula sencera es pot consultar a l’Annex III, Taula 4:

Diapo  Grup  Imatge

11        SAO    a92

12        SAO    b5b

13        SAO    b87

14        XXX   fa6

15        XXX   5dc

16        XXX   bd3

17        XXX   619

18        XXX   8a5

19        XXX   eaa

20        XXX   243

21        XXX   42b

22        XXX   b1f

23        XXX   6fe

24        LTF     3bb

25        LTF     ed7

26        LTF     c81

27        LTF     0fd

Exemple dels Comentaris sobre les imatges de l’experiència Nª 4 al MNAC, per

Arume Calvo, Abril 2013. Impressions sobre les imatges,  sense el lema, per a clarificar la relació imatge / lema.  La totalitat dels comentaris es poden consultar a l’Annex III, pp 70-80.

Diapo 2: SAO 63e
Por a perdrem en una altra realitat. Imatge descriptiva i il·lustrativa.

Diapo 3: SAO E4a
Vull estar més a prop, m’interessa el que estan fent, amb cura que no em enxampin!
Molt bona, deixa entreveure en primer terme (mur) creant tensió compositiva i psicològica entre els personatges que es veuen i el que no es veu, que té doble joc de ser el propi espectador. I a més, ens deixa veure clarament el segon terme, l’acció principal.

Diapo 4: SAO F07
Cruesa! mirada valenta a les entranyes.
Molt bé per 3 motius: lleuger picat que dóna sensació d’inferioritat al motiu fotografiat reforçat per la forma geomètrica de l’objecte. I la sensació d’asfíxia en ser un pla detall i que a més aixafa la zona verda, la naturalesa d’un mateix.

Diapo 5: SAO 9e4
Per sobre de tot hi ha Déu.
genial! perquè trenca amb les regles compositives. Fes servir el flaix per marcar una diferència estètica i per tant, una imatge molt personal.

Diapo 6: SAO 6da
¿Que em parles ?, no entenc res.
No percebo cap cura tècnica, expressiva ni conceptual. Només una acció de clic aleatòria.

Diapo 7: SAO BA4
Les banderes només porten morts i guerres, millor esborrar-les de la història.
Pot llegir-se de dues formes diferents, des d’un nivell acadèmic estarà malament, pel borrós, falta de nitidesa, pèrdua de color etc .. però artísticament seria vàlida! si el seu concepte és esborrar la història aquesta molt bé !!

Diapo 8: SAO 25c
Puc veure el moviment! en una imatge fixa, la guerra té olor. I és la fotocòpia d’una foto mítica de Robert Capa al Desembarcament a “Omaha Beach” Normandia. Pur sentiment i ànima de soldat.
A nivell tècnic es pot considerar errònia per la seva borrós, pèrdua de color etc .. però per sobre de tot està el nivell expressiu, la vivència conceptual. És molt bona, autèntica.

Diapo 9: SAO 838
Fang, brut i tòxic, metalls pesants, art abstracte.
Dins de l’experimentació amb tècniques és molt vàlida, però fora d’allà tot són crítiques.

Diapo 10: SAO a9d
Registre fotogràfic fred, ànima abandonada, surt una companya al seu rotllo sense interacció alguna amb l’escultura, més aviat a la seva, que és fotografiar el mateix.
Imatge torta, és important prestar atenció a tota persona o objecte que surt a la imatge, a més del motiu principal.

SAO A92
El guardià del la mort, l’instint animal.
No dóna molt valor al fons ia més compositivament talla la línia del sòl amb el detall d’interès, així la percepció de dissipa.

SAO B5b
Som animals. Éssers vius amb poders.
Un encert el picat (mirada des de dalt) produeix igualtat entre tots, persona, gos i serp.
Centra l’atenció en els límits d’ells amb un pla de detall i això produeix tensió amb les formes de la serp que sembla que es mou, i la rigidesa del gos. ¿El cos està viu o mort?

 Sònia Abella: Suggeriments sobre la valoració fotogràfica de les  imatges.

La foto : té opacitat

La imatge: va més enllà

– La imatge pretén representar i presentar. Sempre hi son presents les dues intencions, en equilibri o no, L’etat de lieu’  o estat de la qüestió.

– Herència de la iconografia clàssica, la seva consciencia,  i l’essència de la transmissió espiritual de l’art.

– Composició de la imatge a l’època actual.

– Com s’aproxima el fotògraf corporalment a l’obra.

– La seva idea de bellesa

– En la relació bilateral dels visitants, els joves són abduïts i després capten.  .

– Estic ‘open’, però l’ imatge m’ha vingut a mi i cal ‘aller a l’image’.

– Veuen fragmentat , i van a l’estructura.

Sobre imatges concretes:

1,27. La boca [dels tubs de l’orgue], màscara neutra, és un cor posada en escena.

La mare que els ha parit. Preciosíssima !!

1.29.  Perspectiva del temps.

Opinions generals:

–  No s’acompanyen amb el cos

– Aproximació negativa a la pintura. Detectem rebuig i rebot amb la pintura ( potser associada a museus).

– Expressió escrita, lema, potser  canviar-la  per ‘story line’ ?.

 1. Visita de retorn: Aquestes visites als centres col.laboradors, per a mostrar i discutir els materials recollitas, han estat fonamentals per aclarir expressions, opinions i conceptes i per a completar alguns lemes i informacions que no havien arribat.

Romà Escalas i Xana Varela en la visita de retorn a l'IES Pablo Picasso de Barcelona

Romà Escalas i Xana Varela en la visita de retorn a l’IES Pablo Picasso de Barcelona