Organització de les visites, calendaris i valoracions
Calendari general del Projecte:

Elaboració de protocols i reunions amb els Centres: Octubre- novembre 2012
Activitats amb els grups i enregistraments: Curs 2012-2013
Activitats amb els grups i enregistraments: Principi del curs 2013-2014
Anàlisi i redacció final: finals 2014/ 2015

  1. Formació dels grups visitants de 10 / 15 persones, d’acord amb els col·lectius de visitants. Franja d’edat de 14 a 25 anys.
  2. Preparació tècnica i conceptual de les visites programades amb els centres col·laboradors.
  3. Desenvolupament de la Visita o activitat als diferents centres artístics patrimonials: Museus i Espais arquitectònics.

Mode operatiu:

  1. Els visitants fotografien o enregistren amb els seus mòbils, 2 peces seleccionades per la organització i una de lliure elecció, d’acord amb el seu impacte emocional.
  2. Envien les imatges, amb un missatge d’uns 5 caràcters, al centre d’acollida de dades de l’organització.
  3. Es recuperen les imatges i comentaris recollides en un Power Point per a cada grup.
  4. Després d’una valoració conjunta amb monitors , especialistes dels centres i assessors es prepara una exposició amb una selecció de fotografies i comentaris.
  5. Debat sobre la valoració i focus d’interès.
  6. Publicació de la reflexió i conclusions sobre la seva percepció del patrimoni i comunicació.
  7. Condicions i necessitats de gestió i de conservació.